تبلیغات
دیجی سایت - تحقیق در مورد تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ (word)

دیجی سایت

تحقیق در مورد تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

چكیده

مقدمه

تقاضای‌ مانده‌های‌ حقیقی‌ پول‌ (نظریه‌ برگزیده)

نتیجه

پی‌نوشت‌ها

تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

‌ ‌

چكیده‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ با یك‌دیگر اختلاف‌ نظر دارند. منشأ این‌ اختلاف، كاركرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ به‌ مفهوم‌ كینزی‌ آن‌ است. در این‌ مقاله، ابتدا نظریات‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ كاركرد ذخیرة‌ ارزش‌ پول‌ بررسی‌ و نقد شده‌ و با توجه‌ به‌ جواز كنز پول‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادی‌ آن‌ و جواز بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ احكام‌ شریعت‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدیم‌ كه‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ شریعت‌ جایز است؛ پس‌ می‌توان‌ گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ وجود دارد. پس‌ از آن‌ بر نظریه‌های‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ كه‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ ارائه‌ شده، مروری‌ اجمالی‌ كرده‌ و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه‌ خُرد و سپس‌ از دیدگاه‌ كلان‌ ارائه‌ كرده‌ایم.

مقدمه‌

پول‌ در علم‌ اقتصاد كلان‌ اغلب‌ با كاركردهای‌ آن‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ اثباتی‌ تعریف‌ می‌شود؛ زیرا این‌ علم‌ به‌ تحلیل‌ رفتار گروه‌های‌ اقتصادی‌ و عكس‌العمل‌ آن‌ها در برابر تغییر متغیرهای‌ اقتصادی‌ می‌پردازد و از این‌ دیدگاه، ماهیت‌ پول‌ اهمیتی‌ ندارد؛ بلكه‌ كاركرد آن‌ در جامعه‌ مهم‌ است. اقتصاد دانان‌ اغلب‌ پول‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌كنند:

پول‌ هر آن‌ چیزی‌ است‌ كه‌ سه‌ وظیفة‌ واسطه‌ در مبادلات، واحد محاسبه‌ و ذخیره‌ ارزش‌ را انجام‌ دهد.2

تا پیش‌ از مارشال، نظریه‌های‌ پولی‌ كاركرد وسیلة‌ در مبادله‌ بودن‌ پول‌ را در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ تحلیل‌ می‌كردند؛ زیرا تلقی‌ اقتصاددانان‌ این‌ بود كه‌ كاركرد اصلی‌ پول‌ واسطة‌ مبادله‌ بودن‌ است‌ و دو كاركرد دیگر برای‌ آن‌ است‌ كه‌ پول‌ بتواند نقش‌ اصلی‌ خود را بازی‌ كند.3 به‌ عبارت‌ دیگر، كاركرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش، از كاركرد آن‌ به‌ صورت‌ واسطة‌ در مبادله‌ بودن‌ مستقل‌ نیست. برای‌ نخستین‌ بار نظریة‌ تقاضای‌ موجودی‌ نقد مكتب‌ كمبریج‌ كه‌ به‌ وسیلة‌ مارشال‌ و پیگو به‌ تكامل‌ می‌رسد، بر نقش‌ پول‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ ارزش‌ تأكید می‌كند. پول‌ كه‌ وسیلة‌ مبادله‌ است، جدا كردن‌ عمل‌ خرید را از فروش‌ میسر می‌سازد و می‌تواند به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ موقت‌ ارزش، در فاصلة‌ میان‌ فروش‌ یك‌ كالا و خرید كالای‌ دیگر عمل‌ كند. مكتب‌ كمبریج‌ تقاضای‌ فرد برای‌ نگهداری‌ پول‌ در این‌ فاصله‌ را تحلیل‌ و عوامل‌ مؤ‌ثر بر آن‌ را بررسی‌ می‌كند. این‌ همان‌ تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ معاملاتی‌ در نظریة‌ پولی‌ كینز است. از نگاه‌ مكتب‌ كمبریج‌ نیز نقش‌ ذخیرة‌ ارزش‌ بودن‌ پول، نقش‌ تبعی‌ است‌ و نقش‌ اصلی‌ پول‌ واسطه‌ در مبادله‌ بودن‌ است.

كینز همچون‌ مكتب‌ كمبریج‌ توجه‌ خود را به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ معطوف‌ كرد و نظریة‌ خود را بر تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ با سه‌ انگیزة‌ معاملاتی، احتیاطی‌ و سفته‌ بازی‌ پایه‌ گذاشت. در تقاضای‌ پول‌ با انگیزة‌ سفته‌بازی، كینز این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ كرد كه‌ در برخی‌ حالات‌ مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند ثروت‌ خود را به‌ شكل‌ پول‌ نگهداری‌ كنند و آن‌ وقتی‌ است‌ كه‌ انتظار داشته‌ باشند قیمت‌ها و نرخ‌ بهره‌ در آینده‌ كاهش‌ یابد. در این‌ صورت، پول، كار كرد ذخیرة‌ ارزش‌ را به‌ صورتی‌ مستقل‌ از كاركرد واسطة‌ معامله‌ بودن‌ خواهد داشت‌ و پول، دارایی‌ بی‌بازده‌ شمرده‌ می‌شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ اغلب‌ با نگرش‌ كینزی‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ را مطالعه‌ كرده‌اند؛ یعنی‌ تقاضای‌ پول‌ را از جهت‌ انگیزه‌های‌ آن‌ تقسیم‌ كرده‌ و به‌ تحلیل‌ هر قسم‌ پرداخته‌اند؛ از این‌ رو، خود به‌ خود این‌ پرسش‌ مطرح‌ شده‌ كه‌ آیا در اقتصاد اسلامی‌ با فرض‌ حرمت‌ بهره، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ سفته‌ بازی‌ وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، آیا پول‌ می‌تواند در اقتصاد اسلامی‌ به‌ مفهومی‌ كه‌ كینز می‌گوید ذخیرة‌ ارزش‌ باشد؟

پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ نه‌ فقط‌ در تحلیل‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی، بلكه‌ در تحلیل‌ كل‌ اقتصاد اثر مهمی‌ دارد. پاسخ‌ مثبت‌ به‌ این‌ پرسش‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ كه‌ بخش‌ پولی‌ اقتصاد اسلامی‌ به‌ صورتی‌ مستقل‌ از بخش‌ واقعی‌ اقتصاد بر متغیرهای‌ اقتصادی‌ مؤ‌ثر است‌ و باید جداگانه‌ مطالعه‌ شود. در این‌ صورت‌ می‌توان‌ از الگوی‌IS-LM با جایگزین‌ كردن‌ متغیر دیگری‌ به‌ جای‌ نرخ‌ بهره‌ استفاده‌ كرد، اما پاسخ‌ منفی‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ كه‌ بخش‌ پولی، از بخش‌ واقعی‌ مستقل‌ نیست‌ و مطالعة‌ بخش‌ واقعی‌ ما را از مطالعة‌ بخش‌ پولی‌ بی‌نیاز می‌كند. در این‌ صورت‌ باید همچون‌ كلاسیك‌ها نظریه‌های‌ پولی‌ در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ بیان‌ شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ پیشین‌ اختلاف‌ و در نتیجه، توابع‌ گوناگونی‌ را برای‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ معرفی‌ كرده‌اند. در این‌ مقاله‌ ما نیز از پاسخ‌ همین‌ پرسش‌ آغاز كرده‌ و پس‌ از نقل‌ اظهار نظرهای‌ گوناگون‌ در این‌ باره‌ اثبات‌ می‌كنیم‌ كه‌ در اقتصاد اسلامی‌ نیز پول، ذخیرة‌ ارزش‌ (به‌ مفهوم‌ كنیزی‌ آن) است. پس‌ از آن، بر توابع‌ تقاضای‌ پول‌ كه‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معرفی‌ شده‌ مروری‌ خواهیم‌ كرد و در پایان‌ تابع‌ مورد نظر خود را می‌ شناسانیم.

- پول‌ و كاركرد ذخیرة‌ ارزش‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در تجویز كاركرد ذخیرة‌ ارزش‌ با یك‌دیگر اختلاف‌ كرده‌اند.

محمود ابوالسعود به‌ كلی‌ چنین‌ كاركردی‌ را برای‌ پول‌ نفی، و ادلة‌ متعددی‌ را برای‌ مد‌عای‌ خود ذكر می‌كند. برخی‌ از ادلة‌ او چنین‌ است:

1. پول، كالای‌ عادی‌ نیست‌ تا به‌ سبب‌ ذاتش‌ تقاضا شود و ارزش‌ ذاتی‌ ندارد؛

2. زیر بنای‌ زندگی‌ اقتصادی‌ تولید، و این‌ تولید است‌ كه‌ متضمن‌ هر ارزشی‌ است؛ اما پول‌ نمی‌تواند جایگاه‌ ارزش‌ باشد؛ زیرا ارزش‌ ذاتی‌ پول‌ در كنار وظیفة‌ آن‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ مبادلة‌ طیبات‌ ناچیز است.

3. وقتی‌ به‌ پول‌ ویژگی‌ بقا داده‌ شود، این‌ ویژگی، بهره‌ای‌ را كه‌ در شریعت‌ حرام‌ شده‌ است‌ را تجویز می‌كند.4

همان‌ گونه‌ كه‌ پیش‌تر گفتیم، اگر پول‌ نتواند ذخیرة‌ ارزش‌ كند نمی‌تواند نقش‌ واسطة‌ معامله‌ را در جامعه‌ به‌ عهده‌ گیرد؛ زیرا كسی‌ كه‌ چیزی‌ را می‌فروشد، در همان‌ زمان‌ چیز دیگری‌ را نمی‌خرد و به‌ طور معمول‌ بین‌ فروش‌ یك‌ كالا و خرید كالای‌ دیگر فاصله‌ می‌افتد. اگر پول‌ نتواند در این‌ فاصله، ارزش‌ را در خود ذخیره‌ كند، هیچ‌ كس‌ حاضر نخواهد بود كالای‌ خود را بدهد و چنین‌ پولی‌ را بگیرد؛ از این‌ رو محمد منذر قحف‌ در اعتراض‌ به‌ قول‌ ابوالسعود می‌گوید:

پول‌ معامله‌ گران‌ را قادر می‌سازد تا وقت‌ مناسب‌ را برای‌ معاملة‌ خود بر گزینند؛ بنابراین‌ فردی‌ كه‌ در حال‌ حاضر خرما دارد و در آینده‌ نیازمند سیب‌ است، وجود پول‌ به‌ او امكان‌ می‌دهد كه‌ خرمای‌ خود را به‌ كسی‌ كه‌ امروز به‌ خرمای‌ او نیاز دارد، بفروشد و پول‌ آن‌ را به‌ خانه‌ آورد و پس‌ از دو روز به‌ بازار رود و سیب‌ مورد نیاز خود را بخرد؛ از این‌ رو، پول‌ باید در طول‌ زمان‌ امتداد داشته‌ باشد و این‌ امتداد زمانی‌ پولی‌ در حقیقت‌ جزئی‌ از وظیفة‌ پول‌ در تسهیل‌ معاملات‌ است؛ بنابراین، پول، ذخیرة‌ ارزش‌ است‌ و آن‌ را از زمانی‌ به‌ زمان‌ دیگر انتقال‌ می‌دهد.5

سایر محصولات :
تحقیق در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ثبت دامنه 12ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ثباتهای انتقالی 42 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تکنولوژی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تکنولوژی multi core 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یكی از كشورهای اسیایی و نتایج آن 14ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تهدیدهای وب با تكیه بر IIS 11 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تقویت كننده حافظه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تقسیم بندی شبكه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تفاوت لینوكس و ویندوز 34 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تئوری حسابداری (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تئوری حسابداری (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تئـوری حسابـداری (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تقاضا (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تفاوت سیستم عامل لینوکس با سیستم عامل ویندوز 37 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تفاوت سرعت و قیمت اینترنت در ایران 25 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تفاوت بین ویروس ، کرم و اسب تروا (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تفاوت YAHOO و GOOGLE 21 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تفاوت IT با ICT (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تغییرات Group Policy در ویستا (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تغییر محیط اوراكل 8 oracle 27 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تغییر شكل های فرم آزاد دیریكله انیمیشن رایانه 97 و كاربرد آنها برای شبیه سازی دست 39 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تعیین بازده (yield)كارتریج های (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تعیین بازده (yield)كارتریج های 8 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعریف و طبیعت هوش مصنوعی 70 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تعریف قطعات مورد نیاز یک PC و مدل پیشنهادی برای این قطعات (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تعریف فرهنگ 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تعریف بانک 25 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تعریفJPEG و كاربرد آن (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعریفJPEG و كاربرد آن 9 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تعریف و كاركرد سوبسید (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تعریف مسئولیت اجتماعی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تعریف سیاست مالی و پولی (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعریف دولت 46 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعریف بودجه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تعریف FAT (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تعریف FAT 59 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه كار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان كاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی كانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاكی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و كاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :پولzwnj بهzwnj انگیزةzwnj آنzwnj اسzwnj كهzwnj كهzwnj بهzwnj وسیلةzwnj بهzwnj صورzwnj وسیلةzwnj بهzwnj صورzwnj ذخیرةzwnj كاركرد ذخیرةzwnj ارزشzwnj پولzwnj بهzwnj صورzwnj ذخیرةzwnj ارزشzwnj قاضایzwnj پولzwnj پولzwnj بهzwnj اقصاد اسلامیzwnj بهzwnj صورzwnj اقصاددانانzwnj مسلمانzwnj اسzwnj كهzwnj بهzwnj مفهومzwnj بهzwnj پولzwnj میzwnj اینzwnj كهzwnj اقصاد

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :